Сәуір 5, 2021
Еңбек демалысының ақысын есептеу механизмі қандай?

Еңбек демалысы кезінде қызметкерге ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 908 бұйрығымен бекітілген орташа жалақыны есептеудің Бірыңғай қағидаларымен белгіленген тәртіпте есептелген орташа жалақы төленеді. Орташа айлық жалақыны есептеу, бес күндік, сондай-ақ алты күндік жұмыс …

Толығырақ
Сәуір 4, 2021
Кезекші топтардағы жұмысқа ақы төлеу кезінде сағаттар негізгі жүктемеге (апталық) енгізілуі тиіс пе әлде төлем орын алмастыру ретінде (нақты сағат) …

Кезекші сыныптарда жұмыс істейтін мұғалімдерге айлық жалақыны есептеу Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 11 мамырдағы №191 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік білім беру ұйымдары педагогтарының жалақысын есептеу Қағидасының 9-тармағында көзделген жалпы тәртіппен жүзеге асырылады. Бұл ретте өткізілген сабақтардың нақты …

Толығырақ
Сәуір 2, 2021
Мектеп күзетшілеріне түнгі сағаттар және мереке күндеріндегі жұмыс үшін, егер бұл сағаттар мереке күндеріне сәйкес келсе, қосымша ақы қалай төленеді?

ҚР Еңбек кодексінің 110-бабына сәйкес түнгі жұмыс уақыты мереке немесе демалыс күніне тура келген кезде еңбекке ақы төлеу түнгі сағаттарға бөлек еңбек немесе ұжымдық шарттардың және (немесе) жұмыс беруші актісінің талаптарына сәйкес жоғарылатылған мөлшерде, бірақ жұмыскердің күндік (сағаттық) мөлшерлемесі негізге …

Толығырақ
Наурыз 29, 2021
Олимпиада жүлдегерлерін дайындағаны үшін сыйлықақы қалай төленеді?

ҚР «Педагог мәртебесі туралы» заңының 9-бабының 3-тармағына сәйкес білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тізбе бойынша білім алушылар мен тәрбиеленушілер арасындағы халықаралық олимпиадалардың, конкурстардың және спорттық жарыстардың жеңімпазын, жүлдегерін дайындаған педагогқа тиісті мемлекеттік білім беру ұйымының қызметі бойынша үнемдеу есебінен …

Толығырақ
Наурыз 29, 2021
Сабақ беруді (мұғалімдер, оқытушылар, қосымша білім беру педагогтары және басқалары) жүзеге асыратын педагогтарға ерекше еңбек жағдайы үшін 10% мөлшерінде (барлық …

ҚР Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1193 «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» қаулысының 18- қосымшасының 15-т. сәйкес мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындар қызметкерлеріне ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық айлықтан …

Толығырақ
Наурыз 20, 2021
Қызметтерді қоса атқару кезінде ерекше еңбек жағдайы үшін қызметкерге үстеме ақы қалай төленеді?

Мемлекеттік мекемелер мен қазыналық кәсіпорындар қызметкерлеріне ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық айлықтан 10% мөлшерінде үстеме ақы ҚР Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы №1193 «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» қаулысының …

Толығырақ
Наурыз 19, 2021
Сағаттық еңбекақы қалай төленеді?

Сағаттық ақы төлеу нақты орындалған оқу жүктемесінің көлеміне тепе-тең түрде жүзеге асырылады. Бұл жерде оқу (оқытушылық) жұмысының сағаттық ақы мөлшері орнын ауыстыратын қызметкердің біліктілігін ескеріп, орны ауыстырылатын лауазым бойынша апталық педагогикалық жұмыс сағаттарының белгіленген нормасына көзделген жалақыны орны ауыстырылатын лауазым …

Толығырақ
Мамыр 27, 2020
АЗАМАТТЫҚ ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІҢ ЕҢБЕК ДЕМАЛЫСТАРЫНА САУЫҚТЫРУ ЖӘРДЕМАҚЫСЫ ҚАНДАЙ МӨЛШЕРДЕ ТӨЛЕНЕДІ?

Ұйымдастырушылық-құқықтық нысанымен құрылған мемлекеттік мекеменің немесе қазыналық кәсіпорынның мемлекеттік білім беру ұйымдарында кәсіптік қызметін жүзеге асыратын педагогтардың айлық жалақысын есептеу үшін «Педагог мәртебесі туралы» ҚРЗ 8 б. 3 т. сәйкес, аптасына нормативтік оқу жүктемесі белгіленген. Жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын …

Толығырақ
Мамыр 27, 2020
БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ БАСШЫЛАРЫ МЕН ОЛАРДЫҢ ОРЫНБАСАРЛАРЫНА АҚЫЛЫ ЕҢБЕК ДЕМАЛЫСЫНА ШЫҚҚАН КЕЗДЕ БЕРІЛЕТІН САУЫҚТЫРУ ЖӘРДЕМАҚЫСЫ ҚАЛАЙ ТӨЛЕНЕДІ?

Егер, білім беру ұйымдарының басшылары мен олардың орынбасарлары нормативті оқу жүктемесінің 0,5 көлемінен аспайтын мөлшерін қоса атқару жағдайында еңбек шарты негізінде орындаған болса, оларға еңбек демалысына шыққан кезде сауықтыру жәрдемақысы төленеді. Осы тұста, айта кету керек, жалпы қағида бойынша, ҚР …

Толығырақ