КӘСІПОДАҚ ОРГАНДАРЫНДАҒЫ ЖЕКЕ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ӨТІНІШТЕРІН ҚАРАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ІС ЖҮРГІЗУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Қазақстандық оқу-ағарту, ғылым және жоғары білім қызметкерлерінің салалық кәсіподағын дамытудың «Жаңа Қазақстан – Жаңа кәсіподақ» атты ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ

ЕҚжЕҚ жинағы

Қазақстандық оқу-ағарту, ғылым және жоғары білім қызметкерлері салалық кәсіподағының техникалық еңбек инспекциясы туралы ЕРЕЖЕ

БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНА АРНАЛҒАН ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӨНІНДЕГІ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ 2030 ЖЫЛҒА ДЕЙІНГІ ҚАУІПСІЗ ЕҢБЕК ТҰЖЫРЫМДАМАСЫНА АНЫҚТАМА

Құқықтық жұмыс пен еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігін ұйымдастыру бойынша ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМ

Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағының барлық деңгейлерінің кәсіподақ құрылымдарындағы кәсіподақ органдарында есеп берулер мен сайлауларды өткізу жөніндегі НҰСҚАУЛЫҚ

КӘСІПОДАҚ ҰЙЫМЫНЫҢ ЖҰМЫСЫН ҚАЛАЙ ҰЙЫМДАСТЫРУ КЕРЕК?