Сәуір 16, 2024
30 (отыз) және одан да көп жыл бейіні бойынша педагогикалық өтілі бар тұлғалардың ПББ-дан босатылуы туралы

Қазақстандық оқу-ағарту, ғылым және жоғары білім қызметкерлері салалық кәсіптік одағы 30 (отыз) және одан да көп жыл бейіні бойынша педагогикалық өтілі бар тұлғалардың ПББ-дан босатылуы туралы келесі түсіндірмені береді. ҚР Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 83 …

Толығырақ
Жел. 9, 2022
ПЕДАГОГТАР НАЗАРЫНА!

Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіподағына білім беру ұйымдарының тәрбиешілері, мұғалімдері және оқытушыларынан қолданыстағы біліктілік санаттарының қосымша атқаратын әдіскер лауазымына немесе керісінше тиісті білім беру ұйымдарында негізгі лауазымы әдіскер бойынша біліктілік санаты қосымша оқытушылық, тәрбиеші лауазымдарына қолданылуы жөнінде көптеген …

Толығырақ
Мамыр 4, 2021
Балабақшалардағы көптеген тәрбиешілердің бейіні бойынша білімдері жоқ. Олар біліктіліктерін арттыру мақсатында аттестаттауға жіберіле ме?

ҚР Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 11 мамырдағы №192 бұйрығымен бекітілген педагогтарға біліктілік санаттарын беру (растау) Қағидаларының 38-т. сәйкес бейініне сәйкес келмейтін педагогикалық білімі бар мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының педагогтеріне мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту мәселелері бойынша біліктілікті …

Толығырақ
Сәуір 21, 2021
ҚР Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 11 мамырдағы №192 бұйрығымен бекітілген Педагогтарға біліктілік санаттарын беру (растау) Қағидаларының 48-т. сәйкес …

Қойылған сұрақта нормативтік құқықтық актінің кері заңды күші туралы сөз болып отыр. ҚР «Құқықтық актілер туралы» заңының 43- бабына сәйкес нормативтiк құқықтық актiнiң күшi ол қолданысқа енгiзілгенге дейiн қатынастарға қолданылмайды. Нормативтік құқықтық актінің немесе оның бөлімінің кері күші оның өзімен …

Толығырақ
Сәуір 20, 2021
Преподаватель-организатор НВП, имеющий высшее военное образование, стаж работы в должности более 5 лет, успешно прошедший квалификационное тестирование на заявленную им …

В описанном случае действия администрации организации образования противоречат действующему законодательству Республики Казахстан. Согласно п.п. 4) п. 2 Правил и условий проведения аттестации педагогических работников и приравненных к ним лиц, занимающих должности в организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания …

Толығырақ
Сәуір 19, 2021
Подскажите, пожалуйста, могу ли я досрочно без подтверждения второй категории, получить первую квалификационную категорию, учитывая то, что в этом году …

Согласно п. п. 7) п. 2 ст. 51 Закона Республики Казахстан «Об образовании», Вы вправе подать заявление на досрочную аттестацию с целью повышения категории. Педагогические работники могут подавать заявление на досрочную аттестацию в аттестационную комиссию организации образования по форме согласно …

Толығырақ
Сәуір 18, 2021
Руководствуясь примечанием п. 5 приложения 18 к Постановлению Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе …

Согласно п.п. 1) п. 2 ст. 111 Трудового кодекса Республики Казахстан поручаемые работникам дополнительные работы могут осуществляться путем совмещения должностей – выполнения работником наряду со своей основной работой, предусмотренной трудовым договором (должностной инструкцией), дополнительной работы по другой вакантной должности. Каких-либо …

Толығырақ
Сәуір 15, 2021
Подлежат ли аттестации работники детского сада без специального дошкольного образования, но имеющие педагогическое образование (например: учитель), действителен ли при этом …

Прохождение аттестации педагогическими работниками, к числу которых отнесены и методисты, является обязательным. В соответствии с п.п.6) п.3 ст.51 Закона РК "Об образовании" педагогический работник обязан не реже одного раза в пять лет проходить аттестацию.

Толығырақ